บริษัท ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด

ก่อตัวขึ้นเมื่อปี 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันนี้มีเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท โดยมีแนวคิดในการต้องการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ออกมาอย่างมีคุณภาพมากที่สุด

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทางด้านการให้คำปรึกษา , งานออกแบบ-ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า แรงสูง แรงต่ำ และรวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่นทำตู้คอนโทรล ไฟฟ้า เดินรางเคเบิลไฟฟ้า ซ่อมบำรุงตู้คอนโทรลไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง โดยบริษัทมีทีมงานวิศวกรและช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญในด้านต่างๆโดยเฉพาะ ตลอดจนช่างฝีมือ ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านพร้อมบริการตามความต้องการของลูกค้า ที่พร้อมดำเนินการได้ในทันที

โดยมีเป้าหมายในด้านบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน โดยอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือกฎอื่นที่เป็นที่ยอมรับด้านความปลอดภัยของบุคคลทั่วไปอย่างเคร่งครัด

รายชื่อลูกค้าที่ได้เคยใช้บริการกับบริษัท

ให้บริษัท ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินการบางส่วนดังนี้

  1. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน โรงพยาบาลศูนย์ระยอง
  2. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  3. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  4. งานติดตั้งระบบเสาล่อฟ้า ภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  5. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขายะลา
  6. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายใน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ขิง
  7. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายใน โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี